Wyrównywanie szans

Celem Fundacji dla dzieci i młodzieży Chocimska jest edukacja w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka oraz działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi tworzymy możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Razem damy sobie radę!

Nasze zajęcia obejmują profilaktykę, diagnozę i terapię. Dokładne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i analiza ich konsekwencji pozwala dobrać odpowiednie środki, formy i metody pedagogiczne. Zajmujemy się zaburzeniami mowy, stosujemy ćwiczenia wspomagające artykulację, korygujemy zaburzenia analizy i syntezy słuchowej lub wzrokowej, usprawniamy funkcje wpływające na orientację w przestrzeni, niwelujemy opóźnienia rozwoju ruchowego i zaburzenia sfery emocjonalnej (nadpobudliwość, zahamowanie). Stosujemy różnorodne ćwiczenia i ciekawe zabawy, stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

 

Rysunek dzieci w przedszkolu