Wyrównywanie szans edukacyjnych

Celem Fundacji dla dzieci i młodzieży Chocimska jest edukacja w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka oraz działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Dlatego dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi tworzymy możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, których program opracowuje się indywidualnie do potrzeb dziecka.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia obejmują profilaktykę, diagnozę i terapię. Dokładne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i analiza ich konsekwencji pozwala dobrać odpowiednie środki, formy i metody pedagogiczne. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci wymagających indywidualnego podejścia, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową. Stosujemy różnorodne ćwiczenia i ciekawe zabawy, stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Co robimy w ramach zajęć?

  • Zajmujemy się zaburzeniami mowy,
  • Stosujemy ćwiczenia wspomagające artykulację,
  • Korygujemy zaburzenia analizy i syntezy słuchowej lub wzrokowej,
  • Usprawniamy funkcje wpływające na orientację w przestrzeni,
  • Niwelujemy opóźnienia rozwoju ruchowego i zaburzenia sfery emocjonalnej (nadpobudliwość, zahamowanie). Celem działań korekcyjno-kompensacyjnych jest:
  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
  • rozwijanie spostrzegawczości i ćwiczenie koncentracji uwagi,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowej, słuchowej, ruchowej i sprawności manualnej,
  • kształtowanie umiejętności porównywania i segregowania,
  • zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu.

Rysunek dzieci w przedszkolu