Prywatne przedszkole integracyjne Raz Dwa Trzy w Warszawie

Rysunek dzieci stojących w kole i łączących dłonie na środku

Przedszkole integracyjne na warszawskim Mokotowie

Witamy na stronie internetowej przedszkola integracyjnego Raz Dwa Trzy - My mieszczącego się przy ulicy Łowickiej 19/1 w Warszawie. Nasza placówka pozwala najmłodszym na odkrycie swoich talentów, poznanie otaczającej ich rzeczywistości i wzbudzenie chęci do nauki, a także uczy samodzielności oraz rozwija mowę i słuchanie poprzez zajęcia edukacyjne, ruchowe, artystyczne i językowe.

Mając na uwadze potrzeby dzieci z ograniczeniami funkcjonowania społecznego wynikającego z Zespołu ASPERGERA oraz autyzmu otwieramy szkołę terapeutyczną , która dzięki swojej formule będzie adresowana dla dzieci z tymi specyficznymi potrzebami. Przedszkole integracyjne tworzy bazę umożliwiającą dziecku funkcjonowanie w małych grupach rówieśniczy, co daje szansę na pokonanie barier zaistniałych w interakcjach społecznych. Późniejsza kariera szkolna może, na powrót bariery te "odbudować" dlatego też koncepcja szkoły terapeutycznej, która daje szansę dzieciom o tych specyficznych problemach sprostania wymaganiom podstawy programowej przewidzianej do realizacji w szkole podstawowe.

- osobowe klasy, tworzenie indywidualnych programów nauczania i wychowania oraz pełne wsparcie terapeutyczne dadzą szansę na wykorzystanie pełni możliwości intelektualnych absolwentom przedszkola integracyjnego posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na ASPERGERA lub Autyzm.

Współpraca ze szkołą podstawową " Chocimska" umożliwi dzieciom kontrolowane, kontakty z rówieśnikami realizując ideę integracji.

"Mów dziecku, że może, że potrafi"

Janusz Korczak

O nas

Ikona uśmiechniętej osoby

Partnerzy i przyjaciele

Rysunek dzieci bawiących się zabawkami

Adaptacja przedszkola

Zapraszamy na spotkania adaptacyjne dla przedszkolaków, w trakcie których będziecie mieli okazję poznać naszą kadrę, przykładowe zajęcia, rozkład placówki i wiele więcej. Podpowiemy jak rozmawiać z dzieckiem i przygotować je do tej trudnej chwili oraz podsuniemy sprawdzone rozwiązania na zminimalizowanie stresu u malucha. Zapraszamy!

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jesteśmy otwarci na maluchy posiadające wymagające potrzeby edukacyjne i rozwojowe, dlatego z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że prowadzimy zajęcia obejmujące profilaktykę, diagnozę i terapię w celu jak najlepszego rozwoju naszych podopiecznych.

Rysunek śpiewających dzieci z zabawkami