Prywatne przedszkole integracyjne Raz Dwa Trzy My w Warszawie

Rysunek dzieci stojących w kole i łączących dłonie na środku

Prywatne przedszkole integracyjne Raz Dwa Trzy – My w Warszawie to miejsce wspierające rozwój i zainteresowanie otoczeniem wśród dzieci. Placówka daje najmłodszym narzędzia i przestrzeń pozwalające odkrywać swoje talenty, poznawać otaczającą je rzeczywistość i wzbudzać chęć do nauki przy nastawieniu na samodzielność i indywidualizm każdego z nich. Prowadzone zajęcia edukacyjne, ruchowe, artystyczne i językowe rozwijają mowę i umiejętność słuchania poprzez zabawę.

Przedszkole niepubliczne dla dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem

Mając na uwadze potrzeby dzieci z ograniczeniami funkcjonowania społecznego wynikającego z zespołu Aspergera oraz autyzmu otwieramy szkołę terapeutyczną, która dzięki swojej formule będzie adresowana dla dzieci z tymi specyficznymi potrzebami. Przedszkole integracyjne tworzy bazę umożliwiającą dziecku funkcjonowanie w małych grupach rówieśniczych, co daje szansę na pokonanie barier zaistniałych w interakcjach społecznych. Późniejsza kariera szkolna może na powrót bariery te "odbudować", dlatego też koncepcja szkoły terapeutycznej daje szansę dzieciom o tych specyficznych problemach sprostania wymaganiom podstawy programowej przewidzianej do realizacji w szkole podstawowe.

Aby dać szansę na wykorzystanie pełni możliwości intelektualnych dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera lub autyzm, niepubliczne przedszkole integracyjne zapewnia kilku osobowe klasy, tworzenie indywidualnych programów nauczania i wychowania, a także pełne wsparcie terapeutyczne. Współpraca ze szkołą podstawową Chocimska umożliwia realizowanie idei integracji poprzez kontrolowane kontakty z rówieśnikami.

Zajęcia dla dzieci i rodziców

Zapewniamy wsparcie wychowawcze rodzicom absolwentów przedszkola poprzez regularną organizację warsztatów, na które najmłodsi przychodzą wraz ze swoimi opiekunami. Zajęcia o zróżnicowanej tematyce przeprowadzane w obecności rodziców pomagają łatwiej zaangażować się w gry i zabawy. Dzieci czerpią wzorce z zachowań najbliższego otoczenia, dlatego przedszkole skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci poprzez zabawę, która uczy maluchy empatii, wrażliwości, odpowiedzialności oraz lepszego rozumienia gestów i mimiki. Współpraca z rodzicami i ich zaangażowanie pomaga w prowadzeniu spójnej edukacji dziecka.

"Mów dziecku, że może, że potrafi"

Janusz Korczak

O nas

Ikona uśmiechniętej osoby

Partnerzy i przyjaciele

Rysunek dzieci bawiących się zabawkami

Adaptacja przedszkola

Zapraszamy na spotkania adaptacyjne dla przedszkolaków, w trakcie których będziecie mieli okazję poznać naszą kadrę, przykładowe zajęcia, rozkład placówki i wiele więcej. Podpowiemy jak rozmawiać z dzieckiem i przygotować je do tej trudnej chwili oraz podsuniemy sprawdzone rozwiązania na zminimalizowanie stresu u malucha. Zapraszamy!

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jesteśmy otwarci na maluchy posiadające wymagające potrzeby edukacyjne i rozwojowe, dlatego z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że prowadzimy zajęcia obejmujące profilaktykę, diagnozę i terapię w celu jak najlepszego rozwoju naszych podopiecznych.

Rysunek śpiewających dzieci z zabawkami