Kadra

Nauczyciele i współpracownicy

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, którzy kochają dzieci i swoją pracę. W naszym przedszkolu integracyjnym nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka. Cele edukacyjne i wychowawcze realizujemy w sytuacjach codziennych, zarówno w zabawie, jak i podczas zajęć. Praca z dziećmi wymaga od nas doświadczenia oraz intuicji, ciągłego czuwania nad wychowankami, umiejętności ukazywania każdemu dziecku jego walorów, podkreślania jego pozytywnych cech. Ogromną wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka, jego inteligencji emocjonalnej, zachowania przez nie autonomii i szacunku wobec samego siebie i innych dzieci, a także do kształcenia umiejętności społecznych.

 

Rysunek wielu uśmiechniętych dzieci


Żaneta Hertz

dyrektor przedszkola, logopeda

Od 15 lat dyrektor przedszkola,

pedagog rewalidacyjny,

logopeda,

terapeuta pedagogiczny,

socjoterapeuta,

posiada uprawnienia do tworzenia i prowadzenia placówek integracyjnych.

Pomysłodawczyni nowatorskiej szkoły podstawowej dla dzieci z Zespołem ASPERGERA oraz spektrum autyzmu z normą intelektualną, która powstała na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi nieneurotypowaymi. Pierwsza dyrektorka nowatorskiej szkoły podstawowej na warszawskim Mokotowie, przy ul. Grażyny 11, obecnie udziela placówce wsparcia merytorycznego.

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną oraz grupę wsparcia dla rodziców.


 

Tygrysy:

Bogumiła Matusiak

Terapeuta środowiskowy, nauczyciel grupy “Tygryski”

Prowadzi warsztaty TUS, treningu uważności i sensoplastyki,

współprowadzący grupy wsparcia dla rodziców,

prowadzi zajęcia indywidualne.

 

Agata Grudziądz

Terapeuta środowiskowy, nauczyciel grupy “Tygryski”

Prowadzi warsztaty z treningu uważności.

 

 


 

Żabki:

Dorota Śniegucka

Oligofrenopedagog, nauczyciel grupy “Żabki”

Prowadzi zajęcia z rytmiki oraz warsztaty dramowe,

prowadzi zajęcia indywidualne.

 

Aleksander Dzieliński

Terapeuta środowiskowy, wychowawca grupy “Żabki”

Prowadzi warsztaty dramowe,

terapeuta środowiskowy,

prowadzi zajęcia indywidualne.

 


 

Zerówka:

Urszula Saniewska

Oligofrenopedagog, nauczyciel grupy “Zerówczaki”

Animator kultury,

prowadzi warsztaty teatralne i zajęcia gimnastyczne,

prowadzi zajęcia indywidualne.

 

Piotr Padiasek

Psycholog, wychowawca grupy “Zerówczaki”

Prowadzi zajęcia indywidualne.

 


Karolina Łukasiewicz

Psycholog, wychowawca

Prowadzi zajęcia TUS, trening uważności oraz psychoedukację.

Prowadzi zajęcia indywidualne.

 

 


Kamila Wiktorzak

Psycholog, terapeuta SI

 

"Mów dziecku, że może, że potrafi"

Janusz Korczak