Prywatne przedszkole językowe Raz Dwa Trzy – My w Warszawie

Raz Dwa Trzy – My to prywatne przedszkole językowe prowadzące dla wychowanków zajęcia z języka angielskiego, którego znajomość jest niemal obowiązkowa w dzisiejszych czasach, oraz cieszącego się aktualnie dużą popularnością języka hiszpańskiego. Wykorzystujemy metodę nauki poprzez zabawę – dzieci mają okazję poznać piosenki, wierszyki i wyliczanki, które pomagają i ułatwiają przyswajanie języka obcego zarówno na etapie przedszkolnym, jak i szkolnym.

Zajęcia z języka hiszpańskiego i angielskiego

Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu i prowadzone są naprzemiennie – dzieci trzy razy w tygodniu uczą się języka angielskiego i dwa razy w tygodniu języka hiszpańskiego. Wszyscy wychowankowie uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w małych grupach tworzących doskonałe warunki do lepszego skupienia i przyswajania wiedzy. Program zajęć powstał w oparciu o metody polegające na grach i zabawach angażujących dziecko. Dzieci uczą się nie tylko nowych wyrażeń w języku obcym, ale poznają również kulturę innych państw, poszerzając swoje horyzonty. Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego już od wczesnych lat przedszkolnych daje dziecku duże perspektywy na przyszłość i może wiązać się z łatwością w przyswajaniu innych języków obcych oraz bezproblemową kontynuacją nauki w edukacji szkolnej.

Rysunek dzieci obok zabawek