O Przedszkolu Raz Dwa Trzy - My

Przedszkole niepubliczne Raz Dwa Trzy - My znajduje się na warszawskim Mokotowie. Naszym podopiecznym zapewniamy profesjonalną opiekę w warunkach sprzyjających zabawie oraz nauce. Nasza kadra pedagogiczna to doskonali pedagodzy, którzy potrafią zaszczepić w dzieciach ciekawość świata.

Zachęcamy do zapoznania się z planem dnia realizowanym w naszym przedszkolu. Gwarantujemy, że zajęcia w nim realizowane są nie tylko prowadzone w sposób interesujący dla dzieci, ale także inspirują do samodzielnego myślenia oraz wspomagają ich rozwój.

 

Dobry start przedszkolaka

Program, z którego korzystamy, otrzymał I nagrodę w konkursie programów wychowania przedszkolnego, organizowanym przez MEN.

„Dobry start przedszkolaka” to nagrodzony program autorstwa Moniki Rościszewskiej–Woźniak. Wybraliśmy go, ponieważ jest zbieżny z koncepcją pedagogiczną, którą realizujemy w przedszkolu. Kładzie nacisk na samodzielność dzieci, wzbudzanie w nich motywacji do nauki i chęci poznania otaczającej rzeczywistości.

Aktywny czas w grupie
Zajęcia przedszkolne zgrupowane są w trzech blokach tematycznych: edukacyjnych, ruchowych i artystycznych.

 

Kolorowy rysunek dzieci trzymających się za ręce


Harmonijny rozwój – nasze zajęcia

Świat jest dziś dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Brak czasu, stres, zapracowani rodzice, wszechobecność telewizji, która nie wymaga wysiłku intelektualnego, komputeryzacja, cywilizacja obrazu i „gadżetu”, osłabienie więzi międzyludzkich powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne, dlatego wspomagamy harmonijny rozwój dziecka poprzez zróżnicowane i starannie przygotowane zajęcia.

 

Zajęcia edukacyjne

 • Aktywności twórcze i edukacyjne, m.in. z materiałem rozwojowym Marii Montessori.
 • Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego w formie zabawy, elementy kursu wstępnego nauki języka obcego.
 • Zajęcia czytelnicze: czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zabawy ze słowem, elementy bajkoterapii.
 • Realizacja programu wychowania przedszkolnego „Dobry start przedszkolaka”.
 • Edukacja matematyczna z wykorzystaniem programu „Szkoła tuż – tuż”, autorstwa W. Żaby-Żabińskiej i Cz. Cyrańskiego oraz elementów programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.
 • Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu wg koncepcji prof. M. Bogdanowicz: wprowadzenie w świat pisma.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 

Zajęcia ruchowe

 • Gimnastyka z elementami korektywy.
 • Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem.
 • Zajęcia sportowe.

 

Zajęcia artystyczne

 • zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia teatralne, przygotowywanie przedstawień i programów artystycznych.
 • Muzykowanie, wspólne słuchanie muzyki, nauka i śpiewanie piosenek, zabawy z wykorzystaniem prostych instrumentów.

 

Poznajemy codziennie hiszpański i angielski
Piosenki, wiersze, wyliczanki, „językowe łamańce” i inne zabawy pomagają maluchom uczyć się języka obcego.


Uczymy się języków obcych

Bawiąc się, dzieci rozpoczynają kurs wprowadzający naukę języka obcego. Wybraliśmy język angielski i hiszpański, ponieważ znajomość pierwszego jest dziś niemal obowiązkowa, a zainteresowanie drugim znacząco wzrosło. Codziennie odbywają się zajęcia językowe, naprzemiennie, trzy razy w tygodniu angielski, dwa razy w tygodniu język hiszpański. Zajęcia odbywają się w małych grupach, nie większych niż ośmioro dzieci. Wszystkie dzieci uczą się obu języków.
Wszystkie zajęcia programowe odbywają się codziennie.
Elementy bajkoterapii
Bajki są cudowne i pożyteczne. Wie o tym każdy dorosły, który pamięta, jak to jest być dzieckiem.

 

Bajkozabawy

Wiemy, jak wrażliwe są dzieci i jak istotna dla ich rozwoju jest nauka poprzez symboliczne baśniowe opowieści, o których już Bruno Bettelheim mówił, że są największym skarbem, jeśli dzieciom się je opowiada albo czyta na głos. Dzięki bajkom, które kreują niezwykły świat, ale tak naprawdę opowiadają o naszym świecie wewnętrznym i zdobywaniu życiowych doświadczeń, dziecko uczy się rozróżniania dobra i zła, akceptacji trudu i zrozumienia nagrody za wysiłek. Utożsamia się z bohaterem, przeżywa coraz to nowe przygody. Szczęśliwe zakończenie i zwycięstwo dobra daje mu wiele radości i satysfakcji. Bajkoterapia odpowiada na najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka. Obniża napięcie emocjonalne, pomaga radzić sobie z lękiem i samotnością. Bajki terapeutyczne wskazują sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczą stawiania czoła przeciwnościom, kształtują umiejętność rozwiązywania problemów i uodparniają na doświadczanie lęku. Bajkoterapia jest elementem biblioterapii, która sięga swoimi korzeniami aż do czasów starożytnych. W bibliotece w Aleksandrii widniał napis: „Lekarstwo na umysł”. Tak, baśń i bajka może wzmocnić i wzbogacić zasoby psychiczne małego człowieka. Dlatego czytamy, opowiadamy, przygotowujemy z dziećmi przedstawienia na podstawie bajek oraz baśni. Pomagamy dziecku przeżyć „na niby”, w bezpiecznym otoczeniu, ważne dla jego rozwoju sytuacje psychiczne. Jeżeli Wasze dziecko ma specjale potrzeby edukacyjne i istnieje konieczność indywidualnych zajęć, służymy pomocą w uzyskaniu diagnozy i konsultacji, w tym u rehabilitanta, logopedy i psychologa. Rozwijamy zdolności poznawcze.

 

Szkoła tuż, tuż

Kształtujemy umiejętności, które ważne są dla dalszej edukacji matematycznej dzieci.

Program dla klasy „0” „Szkoła tuż – tuż ”, autorstwa W. Żaby-Żabińskiej i Cz. Cyrańskiego, z którego korzystamy, rozwija u dzieci zdolności poznawcze i matematyczne. Obejmuje również ćwiczenia grafomotoryczne i przygotowuje do podjęcia nauki czytania. W pracy z dziećmi uwzględniamy także różnice indywidualne. Dzięki zajęciom programowym nasze przedszkolaki są dobrze przygotowane do szkoły i już na starcie mogą odnieść sukces.

Joga, masaż, gimnastyka
Dbając o ciało, dbamy też o zdrowie ducha naszego malucha.

 

Ruch i zdrowy duch

Proponujemy zajęcia, które poprawią kondycję, koordynację i ogólną sprawność fizyczną Waszego dziecka, pomogą mu zrelaksować się, nabrać pewności siebie, skoncentrować się i „wyhasać”. Miła atmosfera, odpowiednia przestrzeń i wspomagające akcesoria, a także dużo zabawy podczas ćwiczeń zapewnią dzieciom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Śpiew, instrumenty i radosne pląsy.

 

Małe muzykowanie

Dzieci bardzo lubią zajęcia z muzyką i ze śpiewem, wspólne muzykowanie na nieskomplikowanych instrumentach czy radosne pląsy. Podczas wspólnego muzykowania dzieci o obniżonej aktywności i nastroju ożywiają się, a o chaotycznych ruchach i rozproszonej uwadze, podejmują celowe działania; dzieci nadpobudliwe zgodnie współdziałają, a dzieci z zaburzonym kontaktem i emocjami uaktywniają się. Zajęcia muzyczne dają przedszkolakom radość, gotowość do nawiązania kontaktu, chęć współdziałania i satysfakcję. Muzyka łagodzi obyczaje – dużych i małych. Otwiera i kształtuje wrażliwość. Jest okazją do bezpiecznego wyrażania uczuć.

Zawsze mamy czas na rozmowy z dzieckiem
Słowo to nośnik ludzkich myśli i uczuć. Uczymy ładnie mówić, słuchać i rozumieć.

 

Rozwój mowy i rozmowy

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju mowy dziecka. Ważne jest nie tylko to, aby dziecko uczyło się mówić, ale również, by uczyło się słuchać i rozumieć. Na rozmowę z dzieckiem w przedszkolu zawsze mamy czas. Jej znaczenie dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego jest bardzo ważne. Poprzez zabawę, ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe ułatwiamy dziecku naukę czytania i pisania. Dbamy o piękno mowy. Słowo to dla nas nośnik ludzkich myśli i odczuć. Do zajęć programowych włączamy codzienne głośne czytanie dzieciom. Jest to skuteczna metoda wychowania młodego czytelnika, samodzielnie myślącego, kulturalnego, z wyobraźnią, etycznego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej pogłębiania.

 


Rysunek drewnianych klocków

Adaptacja

Rysunek uśmiechniętego dziecka

Partnerzy i przyjaciele