Przykładowe plany pracy poszczególnych grup

Bieżące plany pracy dydaktyczno – wychowawczej zamieszczamy na Facebooku Raz, Dwa, Trzy – My

 

Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej styczeń 2020

Grupa : Tygryski

Bloki tematyczne:

1. Mijają dni, miesiące, lata

 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Zapoznanie z tradycjami noworocznymi i sylwestrowymi
 • Rozwijanie mowy
 • Zachęcanie do składania życzeń
 • Rozwijanie pamięci muzycznej
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
 • Rozwijanie empatii
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
 • Rozwijanie małej motoryki

 

2. Zima i zwierzęta

 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie z różnymi sposobami pomocy ptakom i zwierzętom zimą
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • Wzbogacanie słownika
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej i postaw proekologicznych
 • Usprawnianie umiejętności przeliczania
 • Poznawanie wyglądu niektórych ptaków
 • Rozpoznawanie różnic i podobieństw w wyglądzie wybranych ptaków
 • Rozwijanie kompetencji językowych

 

3. Babcia i dziadek

 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Kształtowanie więzi z rodziną
 • Doskonalenie umiejętności wokalnych
 • Usprawnianie pamięci słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
 • Zintegrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego dziecka
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

Rysunek bawiących się dzieci


 

Grupa " Żabki"

Bloki tematyczne:

 • ,,Mijają dni, miesiące, lata…’’
 • ,,Zima i zwierzęta’’
 • ,,Babcia i dziadek’’
 • ,,Baśnie, bajki, bajeczki’’

 

,,Mijają dni, miesiące, lata…’’

Cele:

 • Poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku;
 • Dostrzeganie upływu czasu;
 • Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim;
 • Kształtowanie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;

 

,,Zima i zwierzęta’’

Cele:

 • Utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą;
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym;
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • Wykonanie układu ruchowego do piosenki;

 

,,Babcia i dziadek’’

Cele:

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem;
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych;
 • Rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej;
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych;

 

,,Baśnie, bajki, bajeczki’’

Cele:

 • Poznawanie wybranych wartości(prawdomówności);
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia:
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

 

Grupa " Zerówczaki"

Bloki tematyczne:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zima i zwierzęta
 3. Babcia i dziadek
 4. Projekt Bezpieczeństwo zimą

 

1. Mijają dni, miesiące, lata

 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • utrwalanie oznak pór roku.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

2. Zima i zwierzęta

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

 

3. Babcia i dziadek

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom.
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie mowy i pamięci

 

4. Projekt „ Bezpieczeństwo zimą”

 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań
 • do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami.
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych,
 • przedstawienie wizerunku ratownika medycznego; przybliżenie jego pracy,
 • poznawanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy.

"Mów dziecku, że może, że potrafi"

Janusz Korczak