Przedszkole prywatne dla dzieci z zespołem Aspergera

Przedszkole prywatne dla dzieci z zespołem Aspergera to wyspecjalizowana placówka integrująca dzieci z podstawowymi i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio dobrany program terapeutyczny gwarantuje osiąganie postępów w procesie terapeutycznym, dlatego plan edukacji i terapii przygotowywany i realizowany jest indywidualnie na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET).

Wsparcie w rozwoju i kontaktach społecznych

Naszym priorytetem jest tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska, które dzięki indywidualnemu podejściu pozwoli rozwinąć dziecku potencjał bez względu na ograniczenia związane z zespołem Aspergera. Zespół przedszkola tworzą wykwalifikowani logopedzi, psycholodzy, a także terapeuci integracji sensorycznej i pedagodzy specjalni, którzy nastawieni są na komunikację, bliskość oraz tworzenie relacji zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem. Doskonale rozumiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się codziennie rodzice dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego, dlatego oferujemy możliwość dołączenia do grupy wsparcia.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne metody łączące zabawę z rozwijaniem zmysłów, empatii i kontaktów społecznych. Maluchy uczestniczą warsztatach i zajęciach z rytmiki oraz gimnastyki. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia dodatkowe z zakresu terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej wliczone są w czesne.