Za co odpowiada pedagog przedszkolny?

Pedagog to osoba, która wspiera wychowawców w ich codziennej pracy, służy pomocą również rodzicom i przede wszystkim przedszkolakom. Jego zadania mogą być zróżnicowane, a konkretny plan działań powinien być dostosowany do potrzeb dzieci uczęszczających do danej placówki, nauczycieli i opiekunów. Pedagog przedszkolny na co dzień mierzy się z szeregiem wyzwań. W artykule przedstawiamy jego główne zadania.

 

pedagogCzym zajmuje się pedagog przedszkolny?

Pedagog współpracuje z wychowawcami w przedszkolu przy organizowaniu i prowadzeniu codziennych zajęć. Może również przeprowadzać diagnostykę mająca na celu rozpoznawanie potrzeb maluchów, ale również wykrycie symptomów deficytów rozwojowych. Pedagog powinien też pomóc odkryć mocne strony dziecka i podpowiedzieć, w jaki sposób je wspierać. Zajmuje się również organizowaniem form pomocy pedagogicznej dla dzieci i ich rodziców, współpracując w tym zakresie zarówno z wychowawcami w placówce, jak i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Może również prowadzić zajęcia dla przedszkolaków o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka terapia pedagogiczna ma za zadanie stymulowanie rozwoju oraz zredukowanie deficytów.

Rola pedagoga specjalnego w przedszkolu

Placówki edukacyjne zatrudniają również pedagogów specjalnych. Są to osoby o odpowiednim, kierunkowym wykształceniu, m.in. z zakresu rewalidacji czy edukacji i terapii osób z autyzmem. Rola pedagoga specjalnego jest niezwykle ważna w szczególności w placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi takich jak nasze przedszkole dla dzieci z autyzmem na warszawskim Mokotowie. Ważne jest, aby osoba zatrudniona na tym stanowisku miała stosowne wykształcenie i doświadczenie w pracy z maluchami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi lub innymi problemami. Wówczas będzie mogła udzielić pomocy adekwatnej do potrzeb dziecka i jego rodziców.