Rola i znaczenie logopedy w przedszkolu

Coraz więcej placówek przedszkolnych nawiązuje współpracę z logopedą. Co należy do jego zadań? Jaki jest cel zajęć logopedycznych oraz czy są wystarczającym wsparciem dla dzieci z wadami wymowy i zaburzoną komunikacją? Tego dowiecie się z dzisiejszego wpisu.

 

Diagnostyka logopedyczna przedszkolaków

Wiele przedszkoli oferuje zajęcia logopedyczne dla podopiecznych, którzy potrzebują takiego wsparcia. Poprzedzone są one przesiewową diagnostyką, mającą na celu wykrycie nieprawidłowości. W przesiewowych badaniach logopedycznych uczestniczą wszystkie przedszkolaki. Maluchy, u których zostaną zdiagnozowane zaburzenia mowy i komunikacji językowej, za zgodą rodziców uczestniczą w prowadzonych na terenie przedszkola zajęciach logopedycznych. Specjalista może również zalecić wykonanie rozszerzonej diagnostyki, a jeżeli zajdzie taka potrzeba - rozważenie dodatkowej terapii.

logopeda

Czy zajęcia logopedyczne w przedszkolu są wystarczające?

Rodzice dzieci, u których podczas badań przesiewowych wykryte zostały nieprawidłowości, powinni skonsultować się z logopedą przeprowadzającym badanie. Udzieli on dodatkowych wskazówek dotyczących ćwiczeń w domu, a także ewentualnej konieczności dodatkowych wizyt u specjalistów. W wielu przedszkolach logopeda nie jest pracownikiem etatowym, a jedynie kilka godzin w tygodniu prowadzi zajęcia dla dzieci z danej placówki. Taka pomoc może okazać się niewystarczająca do pełnej poprawy funkcji komunikacyjnych przedszkolaka. W tej sytuacji warto rozważyć zapisanie dziecka na dodatkowe zajęcia logopedyczne.

Logopeda w przedszkolu integracyjnym

Edukacyjne placówki integracyjne na stałe współpracują z wieloma specjalistami. Przedszkole dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami powinno zapewniać rozszerzone wsparcie dla dzieci i rodziców. Dotyczy to również terapii logopedycznej. W naszym przedszkolu podopieczni objęci są terapią logopedyczną dopasowaną do zdiagnozowanych nieprawidłowości. Jest to jedno z kluczowych działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród przedszkolaków oraz rozwój ich zdolności interpersonalnych.