Jak rozwijać koncentrację u dziecka z autyzmem?

Spektrum autyzmu obejmuje całościowe zaburzenia neurorozwojowe i diagnozowane jest najczęściej u kilkuletnich dzieci. Wiąże się z występowaniem problemów dotyczących sfery emocjonalnej i poznawczej. Pojawiają się też nieprawidłowości dotyczące nawiązywania relacji czy komunikowania się. Często występują zaburzenia pracy zmysłów oraz oznaki nieprawidłowego rozwoju motorycznego, objawiające się m.in. trudnościami w koordynacji ruchowej.

 

Zaburzenia koncentracji u dzieci ze spektrum autyzmu

Jednym z głównych problemów dotykających osób ze spektrum autyzmu są nieprawidłowo wykształcone funkcje poznawcze. Zaburzenia w tej sferze dotyczą w szczególności spostrzegania, myślenia, a także uwagi i jej koncentracji. Z tego powodu dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności ze skupieniem się na wykonywanych czynnościach. Problemy dotyczą zarówno koncentracji uwagi na zadaniach, jak i jej przenoszenia. Dzieciom ze spektrum autyzmu trudno jest również selekcjonować istotne informacje, a uwagę koncentrują zazwyczaj jedynie na czynnościach dotyczących ich specyficznych zainteresowań.

 

Jak wzmocnić umiejętność koncentracji uwagi u dziecka?

 

autyzm

Na umiejętność koncentracji uwagi wpływa wiele czynników, w tym dieta, aktywność fizyczna czy dbałość o higienę snu. Problemy z koncentracją uwagi można zredukować, stosując ćwiczenia dostosowane do wieku dziecka. W pracy z najmłodszymi wykorzystuje się zabawy polegające na budowaniu konstrukcji czy sortowaniu przedmiotów. Koncentrację przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym można ćwiczyć poprzez zabawy słowne oparte na zapamiętywaniu, układanie rymowanek czy trening uważnego słuchania. Jej zwiększeniu sprzyjają również gry pamięciowe czy tworzenie prac plastycznych.

Ćwiczenia wykonywane w domu mogą być niewystarczające dla dzieci z problemami rozwojowymi. Potrzebują one terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej. Warto rozważyć zapisanie malucha do przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu. W takiej placówce  można uzyskać specjalistyczne wsparcie dopasowane do potrzeb przedszkolaka. Zajęcia terapeutyczne mają na celu wspomaganie rozwoju obszarów, których dotyczą deficyty, w tym również problemów z koncentracją uwagi. Odbywają się w przyjaznej dla malucha atmosferze, w otoczeniu pozbawionym rozpraszających bodźców.