Ekspresja plastyczna i jej rola w wychowaniu przedszkolnym dziecka

Ekspresja plastyczna jest ważnym elementem edukacji przedszkolnej dziecka. Może pomóc maluchom w wyrażaniu emocji i uczuć, rozwijać kreatywność, wyobraźnię, a także umiejętności komunikacyjne oraz społeczne. Wzmacnia również koncentrację i sprawność manualną, co w późniejszym czasie ułatwia przedszkolakom naukę pisania.

 

chłopiec maluje

Korzyści z ekspresji plastycznej w edukacji przedszkolnej

Ekspresja plastyczna jest dla dzieci narzędziem poznawania świata i rządzących nim praw. Pozwala maluchom wyrazić siebie w sposób, w jaki nie potrafią tego zrobić słowami. Dzięki uczestnictwu w zajęciach twórczych dzieci poznają kolory, kształty, tekstury i formy. Różnorodność form ekspresji plastycznej ułatwia przedszkolakom wyrażenie siebie na wiele sposobów. Działalność twórcza korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne dzieci, rozbudza ich kreatywność i ciekawość świata.

Zajęcia plastyczne pomagają dzieciom w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów w sposób kreatywny i pomysłowy. Sprzyjają również poprawie sprawności ruchowej, w szczególności małej motoryki. Dzięki treningowi rąk podczas zabaw plastycznych maluchom w późniejszych latach łatwiej przychodzi nauka pisania. Zajęcia kreatywne w gronie rówieśników dają również dzieciom możliwość twórczej interakcji z innymi, ułatwiają im nawiązywanie relacji towarzyskich i uczą współpracy w grupie.

Zajęcia plastyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Ekspresja plastyczna to ważny element edukacji i terapii maluchów z zaburzeniami rozwojowymi. W naszym przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu w Warszawie maluchy każdego dnia uczestniczą w zajęciach twórczych. Wzmacniają one pewność siebie i poczucie własnej wartości przedszkolaków, wpływają na poprawę koncentracji, sprzyjają również rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Jest to istotne dla redukcji deficytów rozwojowych występujących u maluchów ze spektrum autyzmu.