Dobre wychowanie bierze się z domu… i przedszkola!

Chociaż mówi się, że dobre wychowanie wynosi się z domu, dzieci czerpią wzorce zachowań również z podwórka, od dalszej rodziny czy z przedszkola. Nie zawsze są to dobre wzorce, dlatego maluchy często trzeba ukierunkowywać w rozróżnianiu dobra od zła. Najlepsze przedszkola prywatne doskonale o tym wiedzą i wśród wielu zajęć jakie oferują maluchom często pojawiają się bloki nieco przypominające etykę.

 

Zabawa przede wszystkim!

Oczywiście maluchów nie zanudza się sentencjami filozoficznymi i historiami bez końca. Dzieci uczą się przez zabawę. Wraz z nauczycielami ogrywają różne scenki lub analizują swoje zachowania, które pamiętają z przedszkola. Dzieci dowiadują się, jak powinny odnosić się do siebie nawzajem, jak należy odzywać się do dorosłych, oraz że zabawa w grupie jest fajna wtedy, gdy wszyscy jej członkowie ułożyli miedzy sobą poprawne relacje. Dzieciom opowiada się o tym, jak ważne są bezinteresowne, dobre uczynki. Maluchy dowiadują się, jak łatwo można pomóc mamie czy tacie w domu, oraz dlaczego należy opiekować się słabszymi. Na zajęciach kładzie się duży nacisk na współpracę w grupie i inicjowanie przez dzieci wspólnych działań. Maluchy dzięki różnym zadaniom dowiadują się, że działanie w grupie popłaca, a czasami tylko dzięki współpracy z inną osobą można osiągnąć upragnione cele.

 

Dzieci w przedszkolu podczas zajęć

 

Jak to wpływa na maluchy?

Zajęcia tego typu bardzo rozwijają dzieci emocjonalnie. Maluchy uczą się wrażliwości, empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Lepiej rozumieją gesty i mimikę. Szkrabom wpaja się takie pojęcia jak szacunek i życzliwość. Maluchy również poznają czym są konsekwencje swojego zachowania. Zaczynają rozumieć, że w życiu często trzeba działać zgodnie z ustalonymi zasadami, chociaż nie zawsze im się to podoba. Wnioski z zajęć często przypominane są dzieciom nawet w kilka dni później, gdy z jakiegoś powodu są niegrzeczne. Opiekunowie wracają wtedy do danego zagadnienia etycznego (życzliwość, cierpliwość itp.) i przypominają maluchom, jak ładnie współpracowały w grupie, gdy pamiętały o tych pojęciach.