Czym się różni przedszkole prywatne od niepublicznego?

Nazwa „przedszkole prywatne” bardzo często jest używana zamiennie z określeniem „przedszkole niepubliczne”. Czy jednak między tymi dwoma placówkami istnieje jakaś różnica i jeśli tak – na czym ona polega? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

 

dzieci w przedszkoluKto prowadzi przedszkole niepubliczne, a kto – prywatne?

Wybór przedszkola ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Z tego też powodu rodzice przed podjęciem decyzji zapoznają się z ofertą danej placówki, metodami nauczania i dostępnymi zajęciami dodatkowymi. Wiele osób nad państwowe przedszkola przedkłada te niepubliczne i prywatne. Należy zaznaczyć, że niekoniecznie oznaczają one taki sam typ placówki oświatowej.

Jedna z podstawowych różnic między przedszkolem niepublicznym a prywatnym dotyczy formy własności. Przedszkola prywatne zakładane są przez osoby fizyczne, natomiast ich niepubliczne odpowiedniki – przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (są to więc m.in. fundacje, stowarzyszenia czy też firmy i spółki).

 

Czy przedszkola prywatne podlegają nadzorowi kuratorium?

Każde przedszkole niepubliczne objęte jest nadzorem kuratorium oświatowego i realizuje zatwierdzone przez nie programy edukacyjne. Ponadto kadrę takiej placówki muszą stanowić nauczyciele z wyższym wykształceniem kierunkowym. Przedszkola niepubliczne mogą też wnioskować o dotacje z budżetu gminy.

Przedszkola prywatne z kolei nie podlegają wymienionym wyżej wymogom – są to różnego rodzaju klubiki i akademie. W takich miejscach o wdrażanym programie decyduje jego właściciel. Od niego też zależy, jakie będzie wykształcenie zatrudnianych nauczycieli. Niekiedy jednak właściciele takich placówek decydują się spełnić wymienione wyżej warunki – wówczas przedszkole prywatne staje się jednocześnie niepublicznym.