Czym są tzw. zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne to jeden z elementów edukacji przedszkolnej mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Są one dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego przedszkolaka i prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Wyjaśniamy, dla kogo przeznaczone są zajęcia rewalidacyjne, jaki jest ich cel oraz jak prowadzimy je w naszym przedszkolu integracyjnym na Mokotowie.

 

dziewczynka buduje z klocków

Kto może uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych?

Taką formą wsparcia powinny zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Placówka edukacyjna na obowiązek zorganizować je dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Taki dokument można uzyskać ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub intelektualną, zaburzenia neurorozwojowe czy zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Orzeczenie to wystawiane jest przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i uprawnia m.in. do uzyskania bezpłatnej pomocy specjalistów oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Na czym polegają zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu redukcję deficytów rozwojowych i poprawę funkcjonowania obszarów, w których takie problemy występują. W naszym przedszkolu dla dzieci z zespołem Aspergera na warszawskim Mokotowie w ramach takich zajęć maluchy mogą rozwijać m.in. umiejętności komunikacyjne i inne kompetencje społeczne pod okiem wykwalifikowanej kadry. Program rewalidacji dopasowujemy do potrzeb każdego z podopiecznych. Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, pozbawionych nadmiernej ilości bodźców. Kładziemy nacisk również na wzmacnianie samodzielności oraz rozwój sfery emocjonalnej.