Jak wygląda praca z dzieckiem z ASD w warunkach przedszkolnych?

Wychowanie przedszkolne dzieci z zaburzeniami rozwoju wymaga odpowiedniego podejścia, wiedzy i doświadczenia kadry nauczycielskiej. Praca z takim maluchem powinna być indywidualnie dopasowana do jego potrzeb. Zapewni to możliwość rozwoju kluczowych kompetencji społecznych oraz wyrównanie szans edukacyjnych przedszkolaka z ASD lub innymi problemami.

 

Czym jest ASD?

ASD to skrót od angielskiego autism spectrum disorder, czyli spektrum zaburzeń autystycznych. Obejmuje ono różne zaburzenia neurorozwojowe, diagnozowane przede wszystkim u dzieci. Objawiają się one trudnościami w komunikacji i nawiązywaniu interakcji społecznych, powtarzalnymi wzorcami zachowań czy też specyficznymi, skoncentrowanymi na jednym temacie zainteresowaniami. U dzieci z ASD mogą pojawiać się nieadekwatne reakcje emocjonalne, deficyty mowy oraz stereotypie, czyli powtarzające się zachowania. Maluchy te źle tolerują wszelkie zmiany w otoczeniu. Mają też trudności z zabawą wymagającą uruchomienia wyobraźni.

 

Przedszkola dla dzieci z ASD

dziecko z ASD

Przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu to placówki przystosowane do opieki nad maluchami z zaburzeniami rozwoju. Kadra nauczycielska w takich placówkach powinna składać się z pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów. Zajęcia organizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych i pomocy dydaktycznych. Przedszkolaki z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą tu liczyć na indywidualnie dopasowany do ich potrzeb program nauki i terapii. Nasze przedszkole zapewnia też specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapię SI (integracja sensoryczna).

Bardzo ważnym aspektem pracy z kilkulatkami, u których zdiagnozowano ASD, jest też terapia logopedyczna oraz wsparcie psychologiczne. Z konsultacji ze specjalistą mogą skorzystać również rodzice malucha ze spektrum autyzmu. Istotne jest bowiem, aby założenia opracowanego dla dziecka programu edukacyjno-terapeutycznego realizowane w placówce przedszkolnej były kontynuowane w warunkach domowych. Takie kompleksowe wsparcie umożliwi wszechstronny rozwój malucha i zapobiegnie pogłębianiu się problemów.