Jak odpowiednia terapia pomaga funkcjonować dzieciom ze spektrum autyzmu?

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, które dotyczy rosnącego odsetka dzieci. Wpływa ono na kluczowe sfery funkcjonowania malucha oraz jego rodziny. Z tego względu kluczowa jest odpowiednio wczesna diagnostyka, a także właściwa terapia, której dobór należy powierzyć specjalistom. Wyjaśniamy, jak dzięki właściwej terapii zmienia się funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu.

Co to jest autyzm?

Autyzm to jedno z zaburzeń neurorozwojowych, które cechuje się występowaniem dość charakterystycznych, jednak nie zawsze właściwie odczytywanych przez rodziców i opiekunów zachowań malucha. Od kilku lat coraz więcej mówi się i pisze na temat autyzmu, dzięki czemu łatwiej jest zaobserwować objawy tego zaburzenia u dziecka. Autyzm wpływa przede wszystkim na sferę funkcjonowania w społeczeństwie, sposoby komunikacji z otoczeniem, a także zachowanie dziecka. Spektrum autyzmu nie jest jednostką chorobową, która cechuje się takim samym przebiegiem u każdego dziecka, co może sprawiać poważne problemy diagnostyczne. Dziecko autystyczne ma problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, a także trudności z odnalezieniem się w obcym mu otoczeniu. Z tego względu niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego przedszkola, które zapewnia opiekę kompetentnych i doświadczonych w pracy z dziećmi autystycznymi osób, a także pozwala na zdobywanie umiejętności społecznych oraz przebywanie w grupie rówieśniczej w przyjaznym dziecku i właściwie przygotowanym otoczeniu.

autyzm

Wpływ odpowiedniej terapii na funkcjonowanie dzieci autystycznych

Wcześnie wdrożona i właściwie dobrana do potrzeb dziecka autystycznego terapia ma wpływ na całe jego życie. Już na starcie edukacji przedszkolnej, której nie powinno się unikać, muszą zostać wdrożone odpowiednie metody postępowania, które mają na celu wspieranie dziecka w radzeniu sobie z otaczającą je rzeczywistością. Dzięki terapii możliwe jest wsparcie rozwoju malucha w każdej sferze, na którą oddziałuje autyzm. Ważne: terapia dzieci ze spektrum autyzmu musi być dopasowana do dziecka, co jest możliwe dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz wnikliwej obserwacji kompetentnych wychowawców przedszkolnych. Dzięki terapii dzieci ze spektrum autyzmu lepiej odnajdują się w społeczeństwie i grupie rówieśniczej, uczą się komunikacji z otoczeniem, rozwijają zaburzoną mowę, a także nabywają umiejętności niezbędne na etapie późniejszej edukacji, m.in. wzmacniają uwagę i koncentrację. Odpowiednia terapia i uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych to także sposób na redukcje destrukcyjnych zachowań dziecka.