Integracja sensoryczna w wychowaniu przedszkolnym

O integracji sensorycznej oraz jej terapii słyszymy w ostatnim czasie coraz więcej. Wprowadza ją do swojego planu zajęć wiele placówek edukacyjnych, w szczególności sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Jako ważny element pracy z maluchami dotkniętymi różnego typu niepełnosprawnością, terapia SI prowadzona jest m.in. w przedszkolach dla dzieci ze spektrum autyzmu. Wyjaśniamy, czym jest integracja sensoryczna oraz dlaczego odgrywa istotną rolę w edukacji przedszkolaków.

 

zajęcia z integracji sensorycznejCzym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI, ang. Sensory Integration) to zdolność naszego mózgu do odbierania i przetwarzania wielu bodźców rejestrowanych przez narządy zmysłów. Bazuje na neuroplastyczności i podobnie jak ona odgrywa istotną rolę w wykształcaniu prawidłowych mechanizmów zachowania oraz uczenia się. Zdolności te doskonalimy przez całe życie, jednak dla rozwoju integracji sensorycznej najistotniejszych jest pierwszych kilka lat życia. To wówczas dzieci wykształcają zdolność adaptacji do różnych sytuacji oraz adekwatne do nich zachowania. Dysfunkcje integracji sensorycznej mogą skutkować trudnościami w nauce czy zaburzeniami ruchowymi. Z tego względu ważna jest ich wczesna diagnoza oraz rozpoczęcie terapii SI.

Zajęcia SI dla przedszkolaków

Zajęcia mające na celu rozwój integracji sensorycznej mogą być prowadzone w różnych placówkach edukacyjnych. Szczególnie ważne są w tych integracyjnych, takich jak nasze przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera na warszawskim Mokotowie. Terapia SI to istotny element pracy z maluchami ze spektrum autyzmu. Prowadzone zajęcia są dostosowane do potrzeb przedszkolaków i mają na celu zredukowanie deficytów w obrębie przetwarzania bodźców. Ćwiczenia przybierają formę zabawy, podczas której stymulowane są różne zmysły. Sprzyjają rozwojowi funkcji poznawczych oraz motorycznych, poprawie koncentracji uwagi, a także koordynacji wzrokowo ruchowej.