Czym się różnią przedszkola integracyjne od zwykłych przedszkoli?

Każdemu rodzicowi zależy, aby jego dziecko trafiło do jak najlepszej placówki, w której będzie otoczone odpowiednią opieką. Jedną z możliwości jest przedszkole integracyjne – co je odróżnia od tego ogólnodostępnego? Wyjaśniamy!

 

dzieckoCzy każde dziecko może uczęszczać do przedszkola integracyjnego?

Główną różnicą między przedszkolem integracyjnym a zwykłym jest to, że do tego pierwszego mogą uczęszczać nie tylko dzieci pełnosprawne, ale również te z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami fizycznymi i umysłowymi. W placówce tej często uczą się maluchy ze spektrum autyzmu, niesłyszące, niewidome, z trudnościami ruchowymi, zaburzeniami mowy czy emocjonalnymi.

Taka różnorodność uczestników życia przedszkolnego sprzyja rozwijaniu tolerancji i umiejętności współpracy. Dzieci uczą się empatii, wzajemnego szacunku i akceptacji odmienności. W placówkach, takich jak nasze przedszkole integracyjne w Warszawie, liczebność grup jest mniejsza niż w tych tradycyjnych. Dzięki temu kadra może zapewnić każdemu maluchowi indywidualne podejście.

 

Jakie są zalety przedszkoli integracyjnych?

Główną przewagą przedszkola integracyjnego nad ogólnodostępnym jest to, że bardzo często są to placówki lepiej przygotowane do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Kadra w nich jest liczniejsza i składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, takich jak pedagogika specjalna, psychologia, logopedia, fizjoterapia czy terapia integracji sensorycznej.

Mniejsza liczebność grup w przedszkolu integracyjnym sprawia, że łatwiej otoczyć dzieci opieką dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Sprzyja to także stworzeniu bezpiecznej i komfortowej atmosfery. Tego typu placówki są nastawione na wyrównywanie szans i skoncentrowane na zapewnieniu maluchom możliwości wszechstronnego rozwoju.