• "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori

Wyrównywanie szans

Celem Fundacji dla dzieci i młodzieży Chocimska jest edukacja w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka oraz działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

piłki w namiocie

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi tworzymy możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Razem damy sobie radę!
zabawa piłkami i klockami
Nasze zajęcia obejmują profilaktykę, diagnozę i terapię. Dokładne rozpoznanie problemów w rozwoju dziecka i analiza ich konsekwencji pozwala dobrać odpowiednie środki, formy i metody pedagogiczne. Zajmujemy się zaburzeniami mowy, stosujemy ćwiczenia wspomagające artykulację, korygujemy zaburzenia analizy i syntezy słuchowej lub wzrokowej, usprawniamy funkcje wpływające na orientację w przestrzeni, niwelujemy opóźnienia rozwoju ruchowego i zaburzenia sfery emocjonalnej (nadpobudliwość, zahamowanie). Stosujemy różnorodne ćwiczenia i ciekawe zabawy, stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.
dziecko z otwartą buziądziewczynka na trampoliniezabawa w moncesala ćwiczeń