• "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori

Nasza kadra

Nauczyciele i współpracownicy

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, którzy kochają dzieci i swoją pracę.W naszym przedszkolu integracyjnym nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka. Cele edukacyjne i wychowawcze realizujemy w sytuacjach codziennych, zarówno w zabawie, jak i podczas zajęć. Praca z dziećmi wymaga od nas doświadczenia oraz intuicji, ciągłego czuwania nad wychowankami, umiejętności ukazywania każdemu dziecku jego walorów, podkreślania jego pozytywnych cech. Ogromną wagę przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka, jego inteligencji emocjonalnej, zachowania przez nie autonomii i szacunku wobec samego siebie i innych dzieci, a także do kształcenia umiejętności społecznych.

Żaneta Hertzdyrektor przedszkola, pedagog rewalidacyjny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, prowadziła również zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych, socjoterapeutka.

Opiekuje się, współpracującą z naszym przedszkolem, Psychologiczno-Pedagogiczną Poradnią ­ – MY. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych pozwala jej zarówno świetnie zarządzać przedszkolem, jak i utrzymywać dobry kontakt z nauczycielami, dziećmi i z rodzicami.

Tel. kom.: 603 194 212
E-mail: z.hertz@razdwatrzymy.pl

Urszula Saniewskanauczyciel wychowawca, oligofrenopedagog ( grupa Zerówczaki)

Absolwentka Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Podyplomowego Studium Wychowania Przedszkolnego oraz kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

  Z dziećmi pracuje od kilkunastu lat, na początku jako wolontariusz i wychowawca na wyjazdach kolonijnych, później jako animator zabaw, pedagog. W naszym przedszkolu pracuje jako wychowawca najstarszej  grupy „ Zerówczaki”. Z powodzeniem przygotowuje dzieci do szkoły, nigdy nie brakuje jej zapału i energii do organizacji zarówno szalonych,      jak i poważnych imprez. Prowadzi również  indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi    o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz cykliczne warsztaty z bajkoterapii dla dzieci     i rodziców.

Angelika Gregorek – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny (grupa Zerówczaki)

Magister Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalizacji Edukacja i Rehabilitacja Osób z Nipełnosprawnością Intelektualną. Licencjat ukończyła na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Umiejętności w pracy z dziećmi uzyskała na stażach  i praktykach w edukacyjnych placówkach specjalnych. W naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne, w czasie których wykorzystuje elementy Terapii Ręki. Wyróżnia się dokładnością w sprawach organizacyjnych. Jej przedsiębiorcze myślenie przydaje się w każdej sytuacji.

Dorota Śniegucka – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny (grupa Żabki)

Magister WSPZNP na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną. Licencjonowana absolwentka UW na Wydziale Pedagogicznym o specjalizacji Nauczanie Przedszkolne z Nauczaniem Początkowym. W naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych (terapia pedagogiczna). W pracy z dziećmi wykorzystuje swoje zdolności manualne, prowadząc artystyczne warsztaty dla dzieci i rodziców. Jest dobrym duchem Przedszkola, zarażając wszystkich swoją pozytywną energią.

 

Patrycja Moczyńska – nauczyciel wychowawca (grupa Żabki)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalizacji Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Swoje doświadczenie uzyskała podczas praktyk w przedszkolach, w tym integracyjnych oraz w szkołach podstawowych. Swoje umiejętności wykorzystuje podczas zajęć i zabaw z dziećmi oraz prowadząc warsztaty z dziećmi i rodzicami.

Milena Dąbrowska – nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny (grupa Tygryski)

Absolwentka edukacji elementarnej (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)  z terapią pedagogiczną w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi  zdobywała na licznych praktykach i obserwacjach, również w placówkach terapeutycznych.  W naszym przedszkolu pracuje niemalże od początku jego istnienia, będąc wychowawcą najmłodszych grup. Obecnie jest wychowawcą grupy Tygrysków oraz prowadzi zajęcia  z zakresu rewalidacji indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Magdalena Pyskło – psycholog

Magister Psychologii UKSW. Ukończyła Kurs Pedagogiczny oraz Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na tej samej uczelni. Doświadczenie kontaktu z dziećmi zdobywała najpierw jako animator na wyjazdach kolonijnych, następnie na stażach i praktykach, między innymi w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, pracując z dziećmi z Zespołem Aspergera oraz w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Prowadziła również treningi uwagi metodą Biofeedback. W naszym Przedszkolu zajmuje się między innymi prowadzeniem indywidualnej terapii psychologicznej oraz warsztatów grupowych.
W pracy z dziećmi wykorzystuje swoją pasję śpiewu i gry na gitarze.

Dorota Pąk fizjoterapeuta, terapeuta SI

Pedagog ogólny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 2 do 10 lat, także z dziećmi autystycznymi. Diagnozuje i prowadzi terapię metodą integracji sensorycznej oraz zajęcia korekcyjne i ogólnorozwojowe z zastosowaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Tel. kom.:724 126 616
E-mail: d.pak@razdwatrzymy.pl

Krystian Reinek - sprzątanie pomieszczeń i drobne prace naprawcze.