• "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak

przykładowe plany pracy poszczególnych grup

Bieżące play pracy dydaktyczno – wychowawcze są zamieszczane na Facebooku !   Raz, Dwa, Trzy – My…..

LISTOPAD 2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
GRUPA TYGRYSKÓW
BLOKI TEMATYCZNE:
1. MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY
• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności, uprzejmości
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania
• Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci
• Przekazywanie oznak przyjaźni innym, właściwe odnoszenie się do dzieci i dorosłych
• Bezpieczna zabawa w grupie

2. HULA, PSOCI, HAŁASUJE, TO JESIENNY WIATR FIGLUJE
• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej
• Budowanie prostych konstrukcji latających
• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych
• Bogacenie czynnego słownika dzieci
• Prowadzenie obserwacji zjawisk przyrody
• Ilustrowanie muzyki ruchem, naśladowanie zjawisk przyrodniczych

3. PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, DESZCZ NADCIĄGA
• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych
• Rozumienie znaków graficznych, odnoszących się do pogody
• Wykorzystywanie niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych (również wykonanych własnoręcznie) do muzykowania
• Odpowiednie reagowanie na sygnały słuchowe
• Poznanie zastosowanie parasoli, płaszczy przeciwdeszczowych i kaloszy

4. WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY, WSZYSTKIE STRACHY PRZEGONIMY
• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią
• Doskonalenie znajomości kolorów i barw
• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat
• Poznanie określeń przeciwstawnych, bogacenie słownictwa
• Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów

1402175_773423136051534_3998805658774309884_o
Ramowy plan pracy wychowawczo – dydaktycznej „Żabki”
LISTOPAD 2014

BLOKI TEMATYCZNE
I Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy
II Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
III Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
IV Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

CELE:

I Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy
– Uwrażliwianie na potrzeby okazywania szacunku, życzliwości, uczynności i uprzejmości wśród dzieci;
– Utrwalanie pojęć: na, pod, obok, między, nad, w itp.
– Wyczulenie dzieci na postępowanie zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami;
– Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą symboli i pantomimy;
– Wzbogacanie zasobu słownictwa o stopniowane przymiotniki;
– Poszerzenie wiedzy o informacje dotyczące pracy na poczcie, a także drogi jaką przebywa przesyłka od nadawcy do adresata;

II Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
– Rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy, a także powtarzania usłyszanych rytmów
– Zapoznanie dzieci z wyglądem i budową latawca oraz wiatraka;
– Kształtowanie umiejętności doszukiwania się podobieństw i różnic w przedmiotach;
– Zapoznanie dzieci z tajnikami wywoływania wiatru i poruszania lekkich przedmiotów;
– Rozwijanie ekspresji i wyobraźni plastyczno – technicznej;

III Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
– Zwrócenie uwagi na odzież jaką zakłada się jesienią;
– Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic na ilustracjach;
– Klasyfikowanie przedmiotów według wspólnych cech;
– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na jego temat;
– Utrwalenie określeń „duży”, „średni” „mały”;

IV Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy
– Rozwijanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony;
– Improwizowanie utworu za pomocą ruchu;
– Pobudzanie wyobraźni dziecięcej;
– Zwrócenie uwagi na dźwięki dochodzące z otoczenia i próba nazywania ich;
– Ćwiczenie ręki podczas rysowania i wykonywania prac plastycznych;

1402309_773433769383804_259224401003124884_o

Ramowy plan pracy dydaktyczno- wychowawczej Listopad 2014 „ Zerówczaki”
Bloki tematyczne:

1. …za oknem szaro… kapie, kropi, mży
• Poznawanie oznak późnej jesieni
• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni
• Poznawanie cykliczności pór roku
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą
• Rozwijanie orientacji przestrzennej
• Rozwijanie umiejętności plastycznych
• Rozwijanie percepcji słuchowej

2. Pomysły na deszczową pogodę
• Zintegrowanie dzieci
• Poznanie dźwięków o różnym natężeniu
• Poznanie wyglądu tangramu
• Rozwijanie umiejętności wokalnych
• Wykorzystanie wody jako instrumentu
• Zachęcanie do układania gier
• Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
• Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
• Rozwijanie umiejętności liczenia

3. Jak ubieramy się jesienią?
• Poznanie różnych rodzajów butów
• Rozwijanie inwencji twórczej
• Rozwijanie poczucia rytmu
• Poznanie nazw ubrań i ich zastosowania
• Poznawanie etapów szycia
• Poznanie właściwości magnesu
• Zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich ubrań do panującej pogody
• Rozwijanie słuchu fonematycznego

4. Ulubione zwierzątko
• Poznanie rożnych zwierząt egzotycznych
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
• Naśladowanie różnych głosów i odgłosów
• Zainteresowanie życiem kotów i psów
• Układanie realnych kształtów z figur geometrycznych
• Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się
• Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ
PAŹDZIERNIK 2014 GRUPA „ 0”

BLOKI TEMATYCZNE:
1. JUŻ JESIEŃ. CZY MOŻNA ZATRZYMAĆ LATO?
2. JESIEŃ W SADZIE
3. JESIEŃ NA DZIAŁCE
4. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

CELE OGÓLNE:
1. JUŻ JESIEŃ:
• Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park( oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich, wyjaśnienie zjawiska usychania liści- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach)
• Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
• Rozwijanie słuchu fonematycznego
• Rozwijanie mowy
• Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
• Zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi
• Ćwiczenia motoryki małej i dużej

2. JESIEŃ W SADZIE
• Zapoznanie z nazwami drzew owocowych, wyjaśnienie znaczenia słowa SAD
• Klasyfikowanie owoców ze względu na pochodzenie
• Rozwijanie umiejętności malowania
• Rozwijanie umiejętności liczenia
• Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów
• Rozwijanie poczucia rytmu
• Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę

3. JESIEŃ NA DZIAŁCE
• Wielozmysłowe poznawanie warzyw
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw
• Zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki warzywnej
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
• Rozwijanie umiejętności liczenia
• Zachęcanie do zabawy w teatr
• Ćwiczenia logopedyczne

4. CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?
• Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
• Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego – prawidłowa wymowa wyrazów z podziałem na sylaby
• Zabawy matematyczne- określanie czego jest więcej i o ile?
• Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
• Łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej
• Rozwijanie sprawności manualnej
Raz, Dwa, Trzy – My
Lubię to!