• "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak

przykładowe plany pracy poszczególnych grup

 

 

 

 

Bieżące plany pracy dydaktyczno – wychowawczej  zamieszczamy na Facebooku.  

Raz, Dwa, Trzy – My…..

 

Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej  Styczeń 2020

Grupa : Tygryski

 • BLOKI TEMATYCZNE:

   

  1. Mijają dni, miesiące, lata
  • Rozwijanie koncentracji uwagi
  • Zapoznanie z tradycjami noworocznymi i sylwestrowymi
  • Rozwijanie mowy
  • Zachęcanie do składania życzeń
  • Rozwijanie pamięci muzycznej
  • Doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy z rówieśnikami
  • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
  • Rozwijanie empatii
  • Kształtowanie poczucia rytmu
  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
  • Rozwijanie małej motoryki

   

  1. Zima i zwierzęta
  • Rozwijanie sprawności ruchowej
  • Zapoznanie z różnymi sposobami pomocy ptakom i zwierzętom zimą
  • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
  • Wzbogacanie słownika
  • Rozwijanie intuicji geometrycznej i postaw proekologicznych
  • Usprawnianie umiejętności przeliczania
  • Poznawanie wyglądu niektórych ptaków
  • Rozpoznawanie różnic i podobieństw w wyglądzie wybranych ptaków
  • Rozwijanie kompetencji językowych

   

  1. Babcia i dziadek
  • Rozwijanie koncentracji uwagi
  • Kształtowanie więzi z rodziną
  • Doskonalenie umiejętności wokalnych
  • Usprawnianie pamięci słuchowej
  • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
  • Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
  • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
  • Zintegrowanie środowiska przedszkolnego i rodzinnego dziecka
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

Grupa " Żabki"

Bloki tematyczne:

 • ,,Mijają dni, miesiące, lata…’’
 • ,,Zima i zwierzęta’’
 • ,,Babcia i dziadek’’
 • ,,Baśnie, bajki, bajeczki’’

,,Mijają dni, miesiące, lata…’’

Cele:

 • Poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku;
 • Dostrzeganie upływu czasu;
 • Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim;
 • Kształtowanie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;

,,Zima i zwierzęta’’

Cele:

 • Utrwalenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą;
 • Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym;
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • Wykonanie układu ruchowego do piosenki;

,,Babcia i dziadek’’

Cele:

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem;
 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych;
 • Rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej;
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych;

,,Baśnie, bajki, bajeczki’’

Cele:

 • Poznawanie wybranych wartości(prawdomówności);
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia:
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

Grupa " Zerówczaki"

Bloki tematyczne:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zima i zwierzęta
 3. Babcia i dziadek
 4. Projekt Bezpieczeństwo zimą

 

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • utrwalanie oznak pór roku.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 1. Zima i zwierzęta
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.
 1. Babcia i dziadek
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom.
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie mowy i pamięci
 1. Projekt „ Bezpieczeństwo zimą”
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań
 • do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami.
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych,
 • przedstawienie wizerunku ratownika medycznego; przybliżenie jego pracy,
 • poznawanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy,