• "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak

przykładowe plany pracy poszczególnych grup

 

 

 

 

Bieżące plany pracy dydaktyczno – wychowawczej  zamieszczamy na Facebooku.  

Raz, Dwa, Trzy – My…..

 

Plany pracy dydaktyczno – wychowawczej  Styczeń 2018

Grupa : Tygryski

Bloki tematyczne:

 1. Co robią zwierzęta zimą?
 • Poznawanie przyrody, dokarmianie zwierząt zimą;
 • Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt żyjących w lesie;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia;
 1. Zimo baw się z nami
 • Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach;
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • Rozwijanie pamięci;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Rozwijanie umiejętności określania długości przedmiotów;
 1. Babcia i dziadek
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny: jak mają na imię mama i tata, nazywanie członków najbliższej i dalszej rodziny;
 • Rozwijanie mowy i pamięci;
 • Rozwijanie możliwości wokalnych, poczucia rytmu i umiejętności poruszania się przy muzyce;
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim;
 • Ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym;
 1. Sporty zimowe
 • Poznanie różnych rodzajów sportów zimowych, zabawy naśladowcze
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;

 

Grupa : Żabki

Bloki tematyczne:

 1. Zwierzęta są głodne
 • Poznawanie nazw ptaków odwiedzających karmniki zimą
 • Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dzieciom
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonywania prac plastycznych
 1. Zimowe zabawy
 • Wyrabianie u dzieci poczucia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
 • Kształtowanie bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Doskonalenie zdolności wokalnych
 1. Babcia i dziadek
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania powiązań rodzinnych
 • Rozwijanie zdolności wypowiadania się
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania własnych umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej (posługiwanie się prawidłowo przyimkami)
 1. Jestem samodzielny w kuchni
 • Przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków
 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej
 • Wyrabianie u dzieci poczucia uczestnictwa w przygotowaniach prostych potraw
 • Doskonalenie percepcji słuchowej

 

Grupa: Zerówczaki

Bloki tematyczne:

 1. A czas płynie i płynie
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy
 • Rozróżnianie pór roku,
 • Zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia
 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy głosek cz, c
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów( w zakresie 7)
 • Określanie wartości logicznej zdań( prawda/ fałsz)
 • Zachęcanie do wspólnego działania
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
 1. Zimą zwierzęta i ptaki czekają na naszą pomoc
 • Uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków i zwierząt w trudnych zimowych warunkach
 • Wyrabianie opie­kuńczego stosun­ku do ptaków
 • Poznanie gatunków ptaków zimujących w polsce
 • Elementarna nauka czytania(rozpoznawanie liter drukowanych – ma­łych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej)
 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 • Zapoznanie z lite­rą s: małą i wiel­ką, drukowaną i pisaną
 • Rozwijanie umie­jętności wokal­nych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 1. Zawsze pamiętam o Babci i Dziadku
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami
 • Rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych
 • Kształcenie gotowości do niesienia pomocy i respektowania prawa do wypoczynku najbliższych
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - budowania dialogu, wywiadu, rozmowy
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych
 • Samodzielne przygotowywanie drobnych prezentów lub wymyślanie niespodzianek dla babci i dziadka
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – ma­łych i wielkich
 • Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 1. Zimowy czas
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Dostrzeganie cykliczności pór roku
 • Ukazanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu
 • Ukazanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw
 • Zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi
 • Pamięciowe opanowanie utworu literackiego
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie mowy
 • Przygotowanie do nauki pisania