• "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak

Fundacja dla dzieci i młodzieży w Warszawie

bal karnawałowy

Fundacja została powołana w 2010 r. Podlega Ministrowi Edukacji Narodowej.

Fundacja Chocimska prowadzi:
Przedszkole Prywatne " Raz Dwa Trzy - My"
Niepubliczną Szkołę Podstawową "Chocimska"
Szkołę Muzyczną I stopnia

Celem fundacji jest

1. Edukacja dzieci i młodzieży w szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie, niepełnosprawność i inne.

3. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

4. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna.Fundacja została zarejestrowana pod nr KRS 0000362198.