• "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"
  Janusz Korczak
 • "zaufaj dziecku i szanuj je"
  Maria Montessori
 • Poznajemy hiszpański i angielski
 • "Mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi "
  Janusz Korczak
 • "musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku
  i pomóc mu je rozwijać" Maria Montessori
 • "Nie ma dzieci są ludzie"
  Janusz Korczak

Jak wygląda rekrutacja do przedszkoli niepublicznych?

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci rozwijają swoją ciekawość świata i zdobywają wiedzę. Ponadto, zacieśniają więzi ze swoimi rówieśnikami. Dlatego warto dla swojej pociechy wybrać placówkę, która spełni te wymagania. Przedszkola niepubliczne wyróżniają się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Z tego powodu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 

Rekrutacja krok po kroku

Niektóre przedszkola prowadzą rekrutację przez cały rok szkolny, a inne w określonym czasie. Dodatkowo placówki podają limit miejsc. Podstawą do przyjęcia dziecka jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wniosek o przyjęcie można zazwyczaj pobrać ze strony internetowej prywatnego przedszkola bądź odebrać osobiście w gabinecie dyrektora. 

W niektórych wypadkach konieczne może być dołączenie do karty zaświadczenia o zatrudnieniu. Złożone wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym  sprawdza komisja weryfikująca. W ustalonym przez przedszkole czasie zostają ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Następnie rodzice podpisują z dyrektorem umowę o świadczeniu usługi edukacyjnej. Przychodzi też czas na wpłatę wpisowego, którego wysokość indywidualnie określa przedszkole. Niepodpisanie umowy w czasie ustalonym przez dyrektora oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych. Kolejność, według której dzieci są przyjmowane do placówki, także jest różna. Pod uwagę bierze się na przykład rodzeństwo dzieci uczących się już w danej placówce, czy wychowywanie dziecka przez jednego rodzica. Często pierwszeństwo mają dzieci, które kontynuują naukę w danej placówce.